Επιλογή Σελίδας

Η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στο ΑΣΕΠ και εν γένει οι αιτήσεις για τη διεκδίκηση μίας θέσης στον Δημόσιο τομέα είναι μια υπόθεση που απαιτεί οργάνωση και απόλυτη προσοχή καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, δεδομένου ότι και η παραμικρή λεπτομέρεια μπορεί να επηρεάσει την τελική έκβαση του αποτελέσματος.

Η εταιρεία μας, στελεχωμένη από ομάδα οικονομολόγων με πολυετή εμπειρία, αναλαμβάνει υπεύθυνα και άμεσα όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την εγγυημένα ορθή διεκπεραίωση της υποβολής των αιτήσεων στα πρότυπα του ΑΣΕΠ.

Εφόσον ζητηθεί από τον υποψήφιο αναλαμβάνουμε μεταφράσεις, επικυρώσεις πτυχίων και οποιουδήποτε απαιτούμενου εγγράφου με επιπλέον εξατομικευμένη αμοιβή.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΕΠ 4Κ/2020 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΕΠ 4Κ/2020 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην η 4Κ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ  που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (2.909) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,...

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΕΠ 2Κ/2020

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Κ/2020 (Ε.Κ.Α.Β)ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ Εκδόθηκε η 2Κ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα έξι (46) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας...

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΕΠ 1Κ/2020

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Κ/2020 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ & ΥΕ Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας & Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης για την προκήρυξη 1Κ/2020 που αφορά...

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΟΙΠΟΥ, ΠΛΗΝ ΙΑΤΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΠΛΗΝ ΙΑΤΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων:  24/02/2020-15/03/2020 Στη διαδικασία έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι/όσες: Επιθυμούν να συμμετάσχουν για 1η φορά στη διαδικασία, εφόσον κατέχουν τα...

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2ΓΔ/2020 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ.Ε.

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2ΓΔ/2020 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ.Ε. Εκδόθηκε η 2ΓΔ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής...

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1ΓΤ/2020 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Τ.Ε

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Τ.Ε   Εκδόθηκε η 1ΓΤ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση,...

Ενέργειες Διεκπεραίωσης Αίτησης: 

1. Μελέτη και οργάνωση του φακέλου των απαιτούμενων προσόντων-δικαιολογητικών του υποψηφίου για τον έλεγχο του δικαιώματος συμμετοχής στον εκάστοτε διαγωνισμό ανά επιδιωκόμενη θέση

2. Έλεγχος, ενημέρωση και καθοδήγηση του υποψηφίου σχετικά με τη μορφή που θα πρέπει να έχει κάθε δικαιολογητικό που προσκομίζεται στον ΑΣΕΠ ή στον αρμόδιο φορέα

3. Εγγραφή και κατάρτιση του ηλεκτρονικού μητρώου στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ

4. Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου (η πληρωμή του παραβόλου γίνεται από τον υποψήφιο σε οποιαδήποτε τράπεζα ή το ταχυδρομείο)

5. Εγγυημένα ορθή σύνταξη και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης με κριτήριο την επιδίωξη των μέγιστων μορίων

6. Υπολογισμός των συνολικών μορίων του υποψηφίου

Εφόσον ζητηθεί από τον υποψήφιο αναλαμβάνουμε μεταφράσεις, επικυρώσεις πτυχίων και οποιουδήποτε απαιτούμενου εγγράφου με επιπλέον εξατομικευμένη αμοιβή.

Καλέστε μας για ραντεβού στο 211 012 2982 από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 17:00.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 211 012 2982
E-MAIL: info@krokidou.net
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ψαρρών 35 & Γκούρα 84, Πειραιάς 185 46

 

13 + 5 =