Επιλογή Σελίδας

Η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στο ΑΣΕΠ και εν γένει οι αιτήσεις για τη διεκδίκηση μίας θέσης στον Δημόσιο τομέα είναι μια υπόθεση που απαιτεί οργάνωση και απόλυτη προσοχή καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, δεδομένου ότι και η παραμικρή λεπτομέρεια μπορεί να επηρεάσει την τελική έκβαση του αποτελέσματος.

Η εταιρεία μας, στελεχωμένη από ομάδα οικονομολόγων με πολυετή εμπειρία, αναλαμβάνει υπεύθυνα και άμεσα όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την εγγυημένα ορθή διεκπεραίωση της υποβολής των αιτήσεων στα πρότυπα του ΑΣΕΠ.

Εφόσον ζητηθεί από τον υποψήφιο αναλαμβάνουμε μεταφράσεις, επικυρώσεις πτυχίων και οποιουδήποτε απαιτούμενου εγγράφου με επιπλέον εξατομικευμένη αμοιβή.

Αιτήσεις λοιπού Επικουρικού προσωπικού

Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων λοιπού Επικουρικού προσωπικού, πλην ιατρών. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν από 24/2/2021 στις 12:00 έως 8/3/2021 στις 12:00. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΤΗΛΕΦΩΝΟ: 211 012 2982E-MAIL: info@krokidou.netΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ψαρρών 35 & Γκούρα 84, Πειραιάς...

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη 1Κ/2021

Εκδόθηκε η 8Κ/2020 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 46/11.12.2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι τριών (23) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και...

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη 8Κ/2020

Εκδόθηκε η 8Κ/2020 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 46/11.12.2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι τριών (23) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και...

Έναρξη υποβολής αιτήσεων λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού

ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΠΛΗΝ ΙΑΤΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων:  01/12/2020 - 08/12/2020 Στη διαδικασία έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι/όσες: Επιθυμούν να συμμετάσχουν για 1η φορά στη διαδικασία, εφόσον κατέχουν τα...

Προσλήψεις στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου – 370 θέσεις

Ξεκίνησε σήμερα την Τρίτη 17/11/2020 και λήγει τη Δευτέρα 07/12/2020 η υποβολή αιτήσεων για την  πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με διάρκεια τρία έτη και...

Προσλήψεις σε Ο.ΣΥ και ΣΤΑ.ΣΥ (οδικές και σταθερές συγκοινωνίες) -609 θέσεις μόνιμου προσωπικού

Ξεκίνησε σήμερα 04/11/2020 η υποβολή αιτήσεων για 609 μόνιμες θέσεις στην ανώνυμη εταιρεία Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) και στην Ανώνυμη Εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 18 Νοεμβρίου 2020. Δείτε...

Ενέργειες Διεκπεραίωσης Αίτησης: 

1. Μελέτη και οργάνωση του φακέλου των απαιτούμενων προσόντων-δικαιολογητικών του υποψηφίου για τον έλεγχο του δικαιώματος συμμετοχής στον εκάστοτε διαγωνισμό ανά επιδιωκόμενη θέση

2. Έλεγχος, ενημέρωση και καθοδήγηση του υποψηφίου σχετικά με τη μορφή που θα πρέπει να έχει κάθε δικαιολογητικό που προσκομίζεται στον ΑΣΕΠ ή στον αρμόδιο φορέα

3. Εγγραφή και κατάρτιση του ηλεκτρονικού μητρώου στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ

4. Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου (η πληρωμή του παραβόλου γίνεται από τον υποψήφιο σε οποιαδήποτε τράπεζα ή το ταχυδρομείο)

5. Εγγυημένα ορθή σύνταξη και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης με κριτήριο την επιδίωξη των μέγιστων μορίων

6. Υπολογισμός των συνολικών μορίων του υποψηφίου

Εφόσον ζητηθεί από τον υποψήφιο αναλαμβάνουμε μεταφράσεις, επικυρώσεις πτυχίων και οποιουδήποτε απαιτούμενου εγγράφου με επιπλέον εξατομικευμένη αμοιβή.

Καλέστε μας για ραντεβού στο 211 012 2982 από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 17:00.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 211 012 2982
E-MAIL: info@krokidou.net
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ψαρρών 35 & Γκούρα 84, Πειραιάς 185 46

 

13 + 7 =